PREZIDENT MEKTEPLERI

Prezident mektebi qánigelestirilgen mámleketlik ulıwma bilim beriw shólkemi esaplanıp, onıń iskerligine jetik maman qánigelerdi tayarlaw maqsetinde qábiletli balalardı anıqlaw hám olarǵa sapalı bilim beriwge qaratılǵan.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 20-fevraldaǵı «Prezident mekteplerin shólkemlestiriw ilajları haqqında»ǵı PQ-4199 – qararına tiykar Qaraqalpaqstan Respublikası, wálayatlar hám Tashkent qalasında shólkemlestirildi.

2019-jılı Prezident mektepleri Tashkent, Xiywa, Nókis hám Namangan qalalarında ashıldı.

Prezident mektepleriniń dáslep sheklengen muǵdarda dúziliwi bul mákemelerdi basqarıw ushın ulıwma jańa modeldi sınap kóriw zárúrshiligi menen baylanıslı. Prezident mektepleri jaqin jıllar ishinde Ózbekstannıń barlıq wálayatlarında ashılıwı jobarlastırılǵan.

Prezident mekteplerinde biypul ulıwma orta bilim beriledi.

Prezident mekteplerin shólkemlestiriwden kózlengen tiykarǵı maqset, bilimlendiriw processinde aldıńǵı texnologiyalardı qollanıw arqalı, qábiletli balalardı anıqlaw hám oqıtıw sistemasın qáliplestiriw, sonıń menen birge, jaslardı qollap-quwatlaw hám xoshametlew, intellectual jaqtan rawajlanǵan áwladtı tárbiyalaw bolıp tabıladı.

Prezident mektepleri iskerliginiń tiykarǵı wazıypaları hám ústin baǵdarları:

Talantlı balalardı anıqlaw, tańlaw hám sapalı bilim beriw, olardıń hár tárepleme rawajlanıwı ushın qolaylı shárt-shárayatlar jaratıw, sonıń menen birge oqıwshılardıń intellektuallıq, ilimiy hám dóretiwshilik potencialın ashıp beriw;

tábiyiy hám anıq pánlerdi tereń úyreniw, shet tilleri, injenerlik hám informaciya texnologiyaların ózlestiriwdi shólkemlestiriw, oqıwshılardıń innovaciyalıq ideyaları hám islenbelerin rawajlandırıw ushın zárúr shárt-shárayatlar jaratıw;

oqıwshılardı oqıtıw hám olardıń bilimin bahalawdıń zamanagóy usılların, sonıń menen birge tálim programmalarınıń integraciyalasıwına tiykarlanǵan oqıtıwdıń pánler ara jantasıwın engiziw hám keyinirek unamlı tájiriybeni Respublika xalıq tálimi sistemasına qollanıw;

oqıwshılardı kásip-ónerge jóneltiriw, olarda jetekshilik kónlikpeleri hám oratorlıq kórkem ónerin rawajlandırıw, sın pikirlew, informaciyanı izlew, analiz qılıw hám qayta islew, alınǵan bilimlerdi ámeliyatta qollaw boyınsha dárejesin asırıw;

oqıwshılardıń ulıwma bilim beriw pánleri boyınsha xalıq aralıq olimpiadalar, tańlawlar hám jarıslarda múnásip qatnasıwın támiynlew;

oqıwshılarda Watanǵa muhabbat sezimin, milliy hám ulıwma insanıylıq qádiriyatlarǵa húrmet sezimin, turmısqa qatań isenimlerin qáliplestiriw;

oqıw programmalarınıń úzliksizligin támiyinlew máselelerinde tap sol baǵdardaǵı milliy hám shet el ulıwma orta hám joqarı tálim mákemeleri menen sheriklikti jolǵa qoyıw, pitkeriwshilerdiń aldıńǵı shet el joqarı oqıw orınlarında hám olardıń respublikamızdaǵı filiallarında oqıwın dawam ettiriw.

Bizlerdiń maqsetimiz: «Millettiń xalıq aralıq olimpiadalarında, tańlawlarında jeńimpaz bolatuǵın hám dúnyanıń eń jaqsı joqarı oqıw orınlarına kire alatuǵın, keleshek jetekshilerin, oqıwshıların tárbiyalaw. Biz jáhán maydanında básekilese alatuǵın jetekshilerdi tárbiyalaymiz».